CTY TNHH Công nghiệp Thực phẩm Bếp Việt

Địa chỉ: Số 40, Đường 5, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại: 0909 340 667 - 1900 98 89 24

Liên hệ với chúng tôi